Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fuldvaluta.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
Klientinfo - FV Advokatfirma
Vælg en side

FV Advokatfirma (Fuld Valuta Advokatfirma)
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
cvr.nr. 39022435
Tlf.: 56148900
Mail: fva@fva.dk

Firmaet er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.
Der anvendes ikke ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klientkonto
Alle betroede klientmidler forvaltes efter advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos advokatfirmaets bankforbindelse i Spar Nord:

Reg: 9077
Konto: 1380129147

Mine klienters indbetalinger er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti, der dækker op til 100.000 euro.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatbeskikkelse
Enhver advokat hos FV Advokatfirma er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er en del af advokatsamfundet.

Forsikring
Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, indiakaj 6, 2100 København Ø. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af FV Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringen omfatter enhver advokat hos FV Advokatfirma.

Tvister
Advokaterne hos FV Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af FV Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af FV advokatfirmas  advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.